ไหว้พระ เที่ยวกรุงเก่า วัดไชยวัฒนาราม

เที่ยวกรุงเก่า วัดไชยวัฒนาราม  หลายคนที่ไปอยุธยาแล้วชอบไปถ่ายรูปสวยๆ ของโบราณต่างๆ วัดไชยวัฒนารามที่ต้องไปเยือนและห้ามพลาด เพราะเป็นวัดที่มีความสวยงามและมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไปชมความงามของวัดนี้กัน

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนสุดท้าย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางฝั่งตะวันตกของเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  เกาะวัดไชยวัฒนารามถือเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งของกรุงศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2173 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แต่เดิมที่ตั้งของวัดนี้เป็นที่ประทับของพระราชมารดาที่สวรรคตก่อนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์จึงทรงสร้างวัดไชยวัฒนารามเพื่ออุทิศฐานันดรศักดิ์นี้ให้แก่มารดา ในทางกลับกัน วัดนี้อาจสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะเหนือเขมร จึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด

 

เที่ยวกรุงเก่า วัดไชยวัฒนาราม ประวัติวัด

 

เที่ยวกรุงเก่า วัดไชยวัฒนาราม   วัดไชยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ. 2173 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบต่อมา นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์

วัดไชยวัฒนารามเป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททองเมื่อ พ.ศ. 2173 สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่ง เป็นที่เคารพสักการะอันหาค่ามิได้ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ฝังพระศพของสมาชิกราชวงศ์หลายพระองค์

วัดไชยวัฒนาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2173 โดยพระเจ้าปราสาททอง โดยจะสร้างบนพื้นที่บ้านเดิมเพื่อเป็นเกียรติแก่มารดา แต่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเชื่อว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเมืองข้างเคียงโดยจำลองแบบมาจากนครวัด

วัดไชยวัฒนารามเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสืบต่อมา จึงได้รับการบูรณะในทุกรัชกาล นี่คือที่เผาศพสมาชิกราชวงศ์เกือบทั้งหมด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จสวรรคตและได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพที่วัดแห่งนี้

ก่อนกรุงแตกในปี พ.ศ. 2310 วัดไชยวัฒนารามได้กลายเป็นค่ายศึก หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดไชยวัฒนารามก็ถูกทิ้งร้าง บางครั้งมีอาชญากรในการแสวงหาสมบัติผ่านการลักลอบ เศียรพระพุทธรูปถูกขโมยและอิฐถูกทุบทำลายในอุโบสถ และนำกำแพงวัดไปขาย แต่ในปี พ.ศ. 2530 กรมศิลปากรได้เข้ามาอนุรักษ์ไว้จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535

 

โบราณสถานที่น่าสนใจในวัดไชยวัฒนาราม ระเบียงคด

 

สิ่งที่น่าสนใจของวัดไชยวัฒนารามคือมุขโค้งที่เชื่อมเมรุแต่ละเมรุ เดิมมีพระพุทธรูปอยู่บริเวณระเบียงรอบฐานปราฏกมีหลังคาล้อมรอบ ปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปปางประทานพรทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือเพียง 2 เศียร

 

พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ

 

นอกจากนี้เมื่อเรามาถึงวัดไชยวัฒนารามก็จะมองเห็น พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางวัดทันที นี่เป็นสถานที่โบราณที่น่าสนใจ และสวยงามเช่นเดียวกัน ยอดเจดีย์ทำเป็นฉัตรซ้อนกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นลายใบขนุน กลีบขนุน ยอดเป็นรูปดอกบัวตูม ลักษณะคล้ายปรางค์ประธานสมัยอยุธยาตอนต้น อาจเป็นปรางค์ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น

 

พระอุโบสถ

 

พระอุโบสถ ภายในวัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่หน้ากำแพงเมรุ นอกมุขโค้ง ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐาน และมีกำแพงล้อมรอบโบราณสถานสำคัญเหล่านี้สูงถึง 3 ชั้น นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ขนาดเล็กอีกหลายองค์ที่สร้างขึ้นในภายหลัง

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้น ภายในเมรุมุขคล้ายมี พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดหน้าพระเมรุสันนิษฐานว่าได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สำหรับใครที่อยากไปเที่ยววัดไชยวัฒนารามสามารถเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ทุกวัน และช่วงเย็น ประมาณ 19.30 น. จะมีแสงสีให้ชมโบราณสถานสวยงาม ตื่นตาตื่นใจและเรียกได้ว่าสวยงามในตอนกลางวัน และในเวลากลางคืนเสมอ

 

ปรางค์ประธาน

 

ฐานประทักษิณ อยู่ตรงกลางซึ่งฐานประทักษิณยกสูงจากพื้นมีลักษณะเป็น ปรางค์จัตุรมุข ด้านทิศตะวันออกของมุข พระพุทธรูปประทับนั่งภายในซึ่งจะพบทางระเบียงคดเข้าสู่เรือนธาตุ ( ปัจจุบันไม่พบแล้ว ) ยอดปรางค์ทำเป็นผ้าทิพย์ซ้อนกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นลายใบขนุน กลีบขนุน ส่วนยอดเป็นลายขนุน ทรงดอกบัวตูม. พระปรางค์แบบนี้คล้ายกับพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นของวัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง จึงกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิสังขรณ์พระปรางค์ที่มีชื่อเสียงใน สมัยอยุธยาตอนต้น

 

สถาปัตยกรรม

 

เที่ยวกรุงเก่า วัดไชยวัฒนาราม วัดไชยวัฒนาราม มีปรางค์ประธานและปรางค์มุมอยู่บนฐานเดียวกัน พระปรางค์ประธาน สร้างแบบพระปรางค์อยุธยาตอนต้น แต่พระปรางค์องค์ใหญ่ที่วัดไชยวัฒนารามได้รื้อระเบียงออกไปอีก อาจมีเจดีย์องค์เล็กอยู่บนยอดเจดีย์องค์ใหญ่ หมายถึง พระจุฬามณี เจดีย์บนยอดเขาพระสุเมรุ เดิมปรางค์องค์ใหญ่มีมุขหลังคาล้อมรอบ ภายในพระระเบียงลงรักปิดทองเช่นเดียวกับผนังพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยจำนวน 120 องค์ เมรุและเมรุมุม (เจดีย์ราย รอบพระปรางค์ประธาน) สร้างตามทางเดินทั้ง 8 ทิศ ภายในเมรุแต่ละเมรุมีการแกะสลักพระพุทธรูป ภายในซุ้มเรือนแก้วลงรักปิดทองทั้งหมด เพดานประดับด้วยลวดลายลงรักและทำด้วยไม้ปิดทอง

 

บทความแนะนำ